September 2 | Oscar Romero: The Advocate | Steve Webster

September 9 | Dorothy Day: The Activist | Dianne Shay

September 16 | Origen of Alexandria: The Innovator | Steve Webster

September 23 | Thomas Cranmer: The Reformer | Steve Webster

September 30 | Janani Luwum: the Revivalist | Steve Webster